IMPLANTOLOGIA

IMPLANTOLOGIA

La implantologia és una branca de l’odontologia encarregada de la col·locació d’implants dentals, la seva osteointegració i la cura al llarg dels anys.

L’implant dental fa la funció de l’arrel de la dent, i al damunt hi col·loquem la dent prostètica. Els implants dentals són un tipus de tractament amb un elevat índex d’èxit, sobretot quan es col·loquen amb un estudi previ de la situació i quan es fa un
seguiment rigorós al llarg dels anys. És per això que a tots els nostres pacients portadors d’implants se’ls fa un seguiment i manteniment exhaustiu.

Tenim l’experiència de molts de casos realitzats des de fa més de 15 anys. Només col·loquem implants de la màxima qualitat i per professionals altament formats.